พริตตี้ http://butachan.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=11-06-2009&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=11-06-2009&group=4&gblog=33 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : แถลงปิดโครงการจ้า ^_^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=11-06-2009&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=11-06-2009&group=4&gblog=33 Thu, 11 Jun 2009 18:25:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=11-06-2009&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=11-06-2009&group=4&gblog=32 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 57 ถึง 60]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=11-06-2009&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=11-06-2009&group=4&gblog=32 Thu, 11 Jun 2009 1:19:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=07-06-2009&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=07-06-2009&group=4&gblog=31 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 51 ถึง 56]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=07-06-2009&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=07-06-2009&group=4&gblog=31 Sun, 07 Jun 2009 2:03:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=01-06-2009&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=01-06-2009&group=4&gblog=30 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 50]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=01-06-2009&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=01-06-2009&group=4&gblog=30 Mon, 01 Jun 2009 0:45:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-05-2009&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-05-2009&group=4&gblog=29 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 49]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-05-2009&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-05-2009&group=4&gblog=29 Sun, 31 May 2009 0:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=30-05-2009&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=30-05-2009&group=4&gblog=28 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 48]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=30-05-2009&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=30-05-2009&group=4&gblog=28 Sat, 30 May 2009 2:48:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-05-2009&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-05-2009&group=4&gblog=27 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 46-47]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-05-2009&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-05-2009&group=4&gblog=27 Thu, 28 May 2009 8:41:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-05-2009&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-05-2009&group=4&gblog=26 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 44-45]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-05-2009&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-05-2009&group=4&gblog=26 Tue, 26 May 2009 0:15:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-05-2009&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-05-2009&group=4&gblog=25 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 43]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-05-2009&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-05-2009&group=4&gblog=25 Sun, 24 May 2009 23:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=23-05-2009&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=23-05-2009&group=4&gblog=24 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 41-42]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=23-05-2009&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=23-05-2009&group=4&gblog=24 Sat, 23 May 2009 23:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=22-05-2009&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=22-05-2009&group=4&gblog=23 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 40]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=22-05-2009&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=22-05-2009&group=4&gblog=23 Fri, 22 May 2009 0:43:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-05-2009&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-05-2009&group=4&gblog=22 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 39]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-05-2009&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-05-2009&group=4&gblog=22 Wed, 20 May 2009 22:50:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=19-05-2009&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=19-05-2009&group=4&gblog=21 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 38]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=19-05-2009&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=19-05-2009&group=4&gblog=21 Tue, 19 May 2009 22:17:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=18-05-2009&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=18-05-2009&group=4&gblog=20 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 37]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=18-05-2009&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=18-05-2009&group=4&gblog=20 Mon, 18 May 2009 22:13:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-05-2009&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-05-2009&group=4&gblog=19 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 36]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-05-2009&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-05-2009&group=4&gblog=19 Sun, 17 May 2009 22:14:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=16-05-2009&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=16-05-2009&group=4&gblog=18 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 34-35]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=16-05-2009&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=16-05-2009&group=4&gblog=18 Sat, 16 May 2009 20:25:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=14-05-2009&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=14-05-2009&group=4&gblog=17 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 33]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=14-05-2009&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=14-05-2009&group=4&gblog=17 Thu, 14 May 2009 21:53:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-05-2009&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-05-2009&group=4&gblog=16 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 30 ถึง 32]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-05-2009&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-05-2009&group=4&gblog=16 Wed, 13 May 2009 22:38:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=08-05-2009&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=08-05-2009&group=4&gblog=15 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 26 ถึง 29]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=08-05-2009&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=08-05-2009&group=4&gblog=15 Fri, 08 May 2009 3:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=06-05-2009&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=06-05-2009&group=4&gblog=14 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 25]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=06-05-2009&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=06-05-2009&group=4&gblog=14 Wed, 06 May 2009 21:09:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=05-05-2009&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=05-05-2009&group=4&gblog=13 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 23-24]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=05-05-2009&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=05-05-2009&group=4&gblog=13 Tue, 05 May 2009 23:59:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=04-05-2009&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=04-05-2009&group=4&gblog=12 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 21-22]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=04-05-2009&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=04-05-2009&group=4&gblog=12 Mon, 04 May 2009 13:27:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=30-04-2009&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=30-04-2009&group=4&gblog=11 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 19-20]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=30-04-2009&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=30-04-2009&group=4&gblog=11 Thu, 30 Apr 2009 0:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-04-2009&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-04-2009&group=4&gblog=10 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 16-17-18]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-04-2009&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-04-2009&group=4&gblog=10 Tue, 28 Apr 2009 8:37:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=08-04-2009&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=08-04-2009&group=1&gblog=59 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : ไม่ลด แล้วยังอ้วนขึ้น -*-]]> 48 --> 47 --> 48 --> 49 --> 50 !!!~~~เซ็งค่ะพี่น้อง -*-จริง ๆ ก็ต้องโ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=08-04-2009&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=08-04-2009&group=1&gblog=59 Wed, 08 Apr 2009 13:00:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-03-2009&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-03-2009&group=1&gblog=58 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : ก็ยังลดอยู่ (แต่ทำไมมันไม่ลงฟระ -*-)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-03-2009&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-03-2009&group=1&gblog=58 Fri, 20 Mar 2009 8:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-02-2009&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-02-2009&group=1&gblog=57 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : ยังลดอยู่นะคะ ^_^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-02-2009&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-02-2009&group=1&gblog=57 Tue, 24 Feb 2009 18:17:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-02-2009&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-02-2009&group=1&gblog=56 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : Happy Valentine's Day ค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-02-2009&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-02-2009&group=1&gblog=56 Fri, 13 Feb 2009 18:58:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-01-2009&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-01-2009&group=1&gblog=55 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : มา update ตัวเอง ^_^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-01-2009&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-01-2009&group=1&gblog=55 Wed, 28 Jan 2009 19:07:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=12-12-2008&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=12-12-2008&group=1&gblog=54 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : "พริตตี้กลับมาแว้ว..ว..ว..ว..ว..ว"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=12-12-2008&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=12-12-2008&group=1&gblog=54 Fri, 12 Dec 2008 20:02:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=09-10-2008&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=09-10-2008&group=1&gblog=53 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันนี้มาตอบ Tag ค่ะ ^_^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=09-10-2008&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=09-10-2008&group=1&gblog=53 Thu, 09 Oct 2008 7:23:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-09-2008&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-09-2008&group=1&gblog=52 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : แว่บมาทักทายค่ะ ^_^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-09-2008&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-09-2008&group=1&gblog=52 Fri, 26 Sep 2008 18:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=07-09-2008&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=07-09-2008&group=1&gblog=51 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 52-57 (หายไปนานเลย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=07-09-2008&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=07-09-2008&group=1&gblog=51 Sun, 07 Sep 2008 23:44:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=01-09-2008&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=01-09-2008&group=1&gblog=50 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 50-51 (2 วันอีกแล้ว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=01-09-2008&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=01-09-2008&group=1&gblog=50 Mon, 01 Sep 2008 12:36:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-08-2008&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-08-2008&group=1&gblog=49 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 48-49 (รวดเดียว 2 วัน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-08-2008&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-08-2008&group=1&gblog=49 Sun, 31 Aug 2008 0:33:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-08-2008&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-08-2008&group=1&gblog=48 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 47 (ขนมมากมาย -*-)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-08-2008&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-08-2008&group=1&gblog=48 Thu, 28 Aug 2008 12:43:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=27-08-2008&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=27-08-2008&group=1&gblog=47 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 46]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=27-08-2008&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=27-08-2008&group=1&gblog=47 Wed, 27 Aug 2008 22:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-08-2008&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-08-2008&group=1&gblog=46 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 45]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-08-2008&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-08-2008&group=1&gblog=46 Tue, 26 Aug 2008 22:15:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=25-08-2008&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=25-08-2008&group=1&gblog=45 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 44]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=25-08-2008&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=25-08-2008&group=1&gblog=45 Mon, 25 Aug 2008 22:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-08-2008&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-08-2008&group=1&gblog=44 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 43]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-08-2008&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-08-2008&group=1&gblog=44 Sun, 24 Aug 2008 23:35:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-08-2008&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-08-2008&group=1&gblog=43 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 42]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-08-2008&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-08-2008&group=1&gblog=43 Sun, 24 Aug 2008 8:28:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=23-08-2008&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=23-08-2008&group=1&gblog=42 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 41]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=23-08-2008&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=23-08-2008&group=1&gblog=42 Sat, 23 Aug 2008 11:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-08-2008&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-08-2008&group=1&gblog=41 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 40]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-08-2008&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-08-2008&group=1&gblog=41 Thu, 21 Aug 2008 11:39:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-08-2008&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-08-2008&group=1&gblog=40 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 39]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-08-2008&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-08-2008&group=1&gblog=40 Wed, 20 Aug 2008 19:31:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=19-08-2008&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=19-08-2008&group=1&gblog=39 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 38 (รายงานผล ครั้งที่ 5)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=19-08-2008&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=19-08-2008&group=1&gblog=39 Tue, 19 Aug 2008 17:56:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=19-08-2008&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=19-08-2008&group=1&gblog=38 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 37]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=19-08-2008&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=19-08-2008&group=1&gblog=38 Tue, 19 Aug 2008 13:00:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-08-2008&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-08-2008&group=1&gblog=37 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 36]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-08-2008&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-08-2008&group=1&gblog=37 Sun, 17 Aug 2008 22:01:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-08-2008&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-08-2008&group=1&gblog=36 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 35]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-08-2008&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-08-2008&group=1&gblog=36 Sun, 17 Aug 2008 8:39:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-08-2008&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-08-2008&group=1&gblog=35 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 34]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-08-2008&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-08-2008&group=1&gblog=35 Fri, 15 Aug 2008 0:20:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-08-2008&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-08-2008&group=1&gblog=34 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 33]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-08-2008&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-08-2008&group=1&gblog=34 Fri, 15 Aug 2008 8:21:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-08-2008&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-08-2008&group=1&gblog=33 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 32 (กินแหลก อีกแล้ว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-08-2008&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-08-2008&group=1&gblog=33 Wed, 13 Aug 2008 23:16:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-08-2008&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-08-2008&group=1&gblog=32 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 31 (เริ่มเดือนใหม่ วันแม่เลย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-08-2008&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-08-2008&group=1&gblog=32 Wed, 13 Aug 2008 0:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=11-08-2008&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=11-08-2008&group=1&gblog=31 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 30 !!! (รายงานผล ครั้งที่ 4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=11-08-2008&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=11-08-2008&group=1&gblog=31 Mon, 11 Aug 2008 17:45:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=10-08-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=10-08-2008&group=1&gblog=30 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 29]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=10-08-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=10-08-2008&group=1&gblog=30 Sun, 10 Aug 2008 23:43:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=09-08-2008&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=09-08-2008&group=1&gblog=29 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 28]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=09-08-2008&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=09-08-2008&group=1&gblog=29 Sat, 09 Aug 2008 22:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=08-08-2008&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=08-08-2008&group=1&gblog=28 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 27]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=08-08-2008&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=08-08-2008&group=1&gblog=28 Fri, 08 Aug 2008 18:31:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=07-08-2008&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=07-08-2008&group=1&gblog=27 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 26]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=07-08-2008&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=07-08-2008&group=1&gblog=27 Thu, 07 Aug 2008 13:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=06-08-2008&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=06-08-2008&group=1&gblog=26 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 25]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=06-08-2008&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=06-08-2008&group=1&gblog=26 Wed, 06 Aug 2008 19:44:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=05-08-2008&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=05-08-2008&group=1&gblog=25 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 24]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=05-08-2008&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=05-08-2008&group=1&gblog=25 Tue, 05 Aug 2008 12:11:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=04-08-2008&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=04-08-2008&group=1&gblog=24 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 23 (รายงานผล ครั้งที่ 3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=04-08-2008&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=04-08-2008&group=1&gblog=24 Mon, 04 Aug 2008 0:15:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=04-08-2008&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=04-08-2008&group=1&gblog=23 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 22 (สรุปว่าอาทิตย์นี้วิ่งวันเดียว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=04-08-2008&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=04-08-2008&group=1&gblog=23 Mon, 04 Aug 2008 8:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=03-08-2008&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=03-08-2008&group=1&gblog=22 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 21]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=03-08-2008&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=03-08-2008&group=1&gblog=22 Sun, 03 Aug 2008 1:28:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=01-08-2008&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=01-08-2008&group=1&gblog=21 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 20]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=01-08-2008&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=01-08-2008&group=1&gblog=21 Fri, 01 Aug 2008 19:06:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-07-2008&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-07-2008&group=1&gblog=20 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 19 (ลดลง ๆ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-07-2008&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-07-2008&group=1&gblog=20 Thu, 31 Jul 2008 12:51:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-07-2008&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-07-2008&group=1&gblog=19 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 18 (กินแหลก แต่น้อยลง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-07-2008&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=31-07-2008&group=1&gblog=19 Thu, 31 Jul 2008 12:32:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=30-07-2008&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=30-07-2008&group=1&gblog=18 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 17 (กินแหลก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=30-07-2008&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=30-07-2008&group=1&gblog=18 Wed, 30 Jul 2008 12:39:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-07-2008&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-07-2008&group=1&gblog=17 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 16 (รายงานผล ครั้งที่ 2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-07-2008&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-07-2008&group=1&gblog=17 Mon, 28 Jul 2008 21:01:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-07-2008&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-07-2008&group=1&gblog=16 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 15]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-07-2008&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=28-07-2008&group=1&gblog=16 Mon, 28 Jul 2008 12:54:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=27-07-2008&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=27-07-2008&group=1&gblog=15 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 14]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=27-07-2008&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=27-07-2008&group=1&gblog=15 Sun, 27 Jul 2008 0:50:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=25-07-2008&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=25-07-2008&group=1&gblog=14 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 13]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=25-07-2008&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=25-07-2008&group=1&gblog=14 Fri, 25 Jul 2008 20:00:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=25-07-2008&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=25-07-2008&group=1&gblog=13 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 12]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=25-07-2008&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=25-07-2008&group=1&gblog=13 Fri, 25 Jul 2008 0:21:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-07-2008&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-07-2008&group=1&gblog=12 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-07-2008&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-07-2008&group=1&gblog=12 Thu, 24 Jul 2008 23:53:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=23-07-2008&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=23-07-2008&group=1&gblog=11 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=23-07-2008&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=23-07-2008&group=1&gblog=11 Wed, 23 Jul 2008 12:54:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-07-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-07-2008&group=1&gblog=10 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 9 (รายงานผล ครั้งที่ 1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-07-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-07-2008&group=1&gblog=10 Mon, 21 Jul 2008 20:55:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-07-2009&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-07-2009&group=5&gblog=3 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด Fit Firm - หยุดอัพบลอคชั่วคราว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-07-2009&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-07-2009&group=5&gblog=3 Fri, 24 Jul 2009 9:00:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=06-07-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=06-07-2009&group=5&gblog=2 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด Fit Firm - วันที่ 2 ถึง 14]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=06-07-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=06-07-2009&group=5&gblog=2 Mon, 06 Jul 2009 19:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=22-06-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=22-06-2009&group=5&gblog=1 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด Fit Firm - วันที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=22-06-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=22-06-2009&group=5&gblog=1 Mon, 22 Jun 2009 20:07:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=12-04-2009&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=12-04-2009&group=4&gblog=9 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=12-04-2009&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=12-04-2009&group=4&gblog=9 Sun, 12 Apr 2009 14:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-04-2009&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-04-2009&group=4&gblog=8 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-04-2009&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=13-04-2009&group=4&gblog=8 Mon, 13 Apr 2009 14:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-04-2009&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-04-2009&group=4&gblog=7 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-04-2009&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-04-2009&group=4&gblog=7 Wed, 15 Apr 2009 14:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-04-2009&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-04-2009&group=4&gblog=6 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-04-2009&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=15-04-2009&group=4&gblog=6 Wed, 15 Apr 2009 14:09:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-04-2009&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-04-2009&group=4&gblog=5 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 5-6-7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-04-2009&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-04-2009&group=4&gblog=5 Fri, 17 Apr 2009 14:08:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-04-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-04-2009&group=4&gblog=4 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 8-9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-04-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-04-2009&group=4&gblog=4 Mon, 20 Apr 2009 14:08:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-04-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-04-2009&group=4&gblog=3 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 10-11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-04-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-04-2009&group=4&gblog=3 Tue, 21 Apr 2009 14:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-04-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-04-2009&group=4&gblog=2 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 12-13]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-04-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=24-04-2009&group=4&gblog=2 Fri, 24 Apr 2009 14:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-04-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-04-2009&group=4&gblog=1 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[Fat War : เริ่มใหม่ - วันที่ 14-15]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-04-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=26-04-2009&group=4&gblog=1 Sun, 26 Apr 2009 8:50:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-07-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-07-2008&group=1&gblog=9 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-07-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=21-07-2008&group=1&gblog=9 Mon, 21 Jul 2008 19:35:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-07-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-07-2008&group=1&gblog=8 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-07-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=20-07-2008&group=1&gblog=8 Sun, 20 Jul 2008 0:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=18-07-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=18-07-2008&group=1&gblog=7 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=18-07-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=18-07-2008&group=1&gblog=7 Fri, 18 Jul 2008 23:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-07-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-07-2008&group=1&gblog=6 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-07-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=17-07-2008&group=1&gblog=6 Thu, 17 Jul 2008 18:32:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=16-07-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=16-07-2008&group=1&gblog=5 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=16-07-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=16-07-2008&group=1&gblog=5 Wed, 16 Jul 2008 18:53:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=16-07-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=16-07-2008&group=1&gblog=3 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=16-07-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=16-07-2008&group=1&gblog=3 Wed, 16 Jul 2008 8:17:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=14-07-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=14-07-2008&group=1&gblog=2 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=14-07-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=14-07-2008&group=1&gblog=2 Mon, 14 Jul 2008 19:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=14-07-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=14-07-2008&group=1&gblog=1 http://butachan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการลดความอวบ : วันที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=14-07-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butachan&month=14-07-2008&group=1&gblog=1 Mon, 14 Jul 2008 13:11:20 +0700